Alapelvek és gondolatok a hospice ellátásról

A hospice ellátás általános alapelvei

HOSPICE – A hospice alapgondolata a halál, elmúlás elfogadtatása a beteggel és családtagjaival, a megbékélés elősegítése, az aktivitás fenntartásával, a lehető legjobb életminőség megteremtésével. Az egymáshoz való szeretetteljes odafordulás pozitív hatással lehet a betegség lefolyására, értelemmel és tartalommal töltheti meg az élet utolsó szakaszát is.

Holisztikus, sokoldalú gondoskodás

A hospice ellátás egyik legfontosabb jellemzője, hogy a beteg életminőségének javítását tűzte ki célul. Ennek megfelelően a gondoskodás nem csupán a beteg testi, hanem a lelki, szociális és spirituális igényeire, valamint a hozzátartozók segítésére is kiterjed mind a betegség fennállása, mind a gyász ideje alatt.

Életigenlő alapállás

A hospice a halált az élet természetes részeként ismeri el , olyan folyamatnak tekinti, melyet sem megrövidíteni, sem mesterségesen meghosszabbítani nem szabad. A beteghez való szeretetteljes odafordulás értelemmel és tartalommal töltheti meg ezt az életszakaszt.

Ingyenesség

A hospice szolgálat mindenki számára térítésmentes, hiszen az emberhez méltó halál minden ember alapvető joga

Palliatív kezelés, fájdalomcsillapítás

A hospice ellátás életük utolsó szakaszában lévő betegeknek segít. Erre az állapotra különösen jellemzőek a kínzó tünetek, ezek enyhítése a hospice ellátás alapvető célja. A fájdalmak csillapítása folyamatosan és fokozatosan, megelőző jelleggel történik, ezzel a minimálisra csökkenthetőek vagy teljesen megszűntethetőek a fájdalmak. Az egyéb tünetek enyhítése a palliatív terápia beállításánál szintén rugalmasan, egyénre szabottan történik.

Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A hospice gondozás a beteg személy méltóságát mindvégig tiszteletben tartja. Ez a magatartás megkívánja a beteggel szembeni őszinteséget, hogy betegsége során egyenrangúan kezeljék, állapotáról mindenkor tapintatosan tájékoztassák a realitást képviselve, de a reményt soha fel nem adva. A beteg bevonása a hospice szemléletű ellátásba elengedhetetlen. Ismernie kell állapotát, tünetei eredetét, a kezelési módszereket, a várható hatást és a mellékhatásokat. A hospice felismeri ugyanakkor tiszteletben tartja minden beteg és család kulturális értékeit, hitét, vallási meggyőződését és lehetővé teszi a vallásgyakorlást, bármely felekezet híve is. Ugyanakkor tiszteletben tarja a nem hívő beteg világnézetét, kívánságait is.

A beteg és a családtagok érzelmi és lelki támogatása

A gyógyíthatatlan betegség mindvégig nagy lelki megterhelés a beteg és a családja számára, különösen így van ez az utolsó stádiumban, hiszen a beteg egyre fenyegetőbben éli át a halál közeledtét. Az ilyenkor fellépő pszichiátriai tünetek, a szorongás, a depresszió, az alvászavar feltétlenül kezelendő. A családtagok számára is nagyon fontos a várható veszteség – már előlegezett – kezelése, illetve segítségnyújtás a gyász feldolgozásában. Az érzelmi és lelki támogatás mind a beteg, mind a családtagjaik részére a hospice ellátás bázisát képezi.

A multidiszciplináris team és a család együttműködése

A betegek ellátását speciálisan felkészült szakemberekből álló csapat végzi, melyben hospice orvos, hospice nővér, fájdalomcsillapító szakorvos, pszichológus, lelkész, szociális munkás, gyógytornász és sok önkéntes segítő vesz részt . Mivel alapvető cél, hogy a beteg ember élete utolsó részét az otthonában, családja körében élhesse, ezért a hospice ellátás során alapvető a családdal való szoros együttműködés, a család bevonása és folyamatos segítése a beteg körül.